Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika usvojila je Predlog zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, koje je podnela Vlada.
Zakoni su objavljeni u „Sl. glasniku RS“ br.  66/2019.