U Danu za glasanje, 16. vanrednog zasedanja, 31. jula, Narodna skupština je usvojila, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, Predlog zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/A i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri/B.

Narodna skupština je u Danu za glasanje usvojila, većinom glasova, Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Predlog zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i Predlog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Narodni poslanici su u Danu za glasanje, većinom glasova, usvojili Predlog zakona o udžbenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju i Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Izvor: sajt Narodne skupštine