Skupština Srbije usvojila je Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju koji uvode obavezan redovan skrining pregled i bolovanje od 100 odsto za roditelje teško obolele dece.

Ukoliko pacijent neopravdano ne dođe na skrinig pregled, a kasnije oboli, učestvovaće u troškovima daljeg lečenja bolesti u iznosu od 35 odsto.

Roditelji teško obolele dece primaće naknadu od 100 odsto za vreme privremene sprečenosti za rad zbog deteta do navršenih 18 godina života.

Zakonom je predviđeno i da izabrani lekar može da da bolovanje od 60 dana umesto dosadašnjih 30 i da za bolovanje do 30 dana sredstva obezbeđuje poslodavac, a od 31. dana RFZO.

Na bolničko lečenje biće moguće da pacijenta uputi i lekar specijalista, a ne samo izabrani lekar.

Produžen je vremenski period od 12 meseci za obračun osnova za naknadu zarada koja se isplaćuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja te će naknadu činiti prosečna zarada iz tih prethodnih 12 meseci.

Uvode se novi osnovi osiguranja za poljoprivrednike, za lica koja obavljaju poslove javnog beležnika i izvršitelja, za one koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od stranog nosioca osiguranja, odnosno one koji su stalno ili privremeno nastanjeni u Srbiji, za žrtve terorizma i borce kojima je status utvrđen u skladu sa propisima o zaštiti boraca.

Predloženi zakonom o zdravstvenom osiguranju predviđa i preventivne i ostale preglede u vezi planiranja porodice, a predviđeno je i formiranje jedinstvene liste čekanja koju će da vodi RFZO.

Zakonom je utvrđeno da su osnivači zdravstvenih ustanova u javnoj svojini Srbija, odnosno Autonomna pokrajina za ustanove na teritoriji pokrajine, a za apoteke to ostaje jedinica lokalne samouprave.

Skupština je usvojila i Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, kao i izmenama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj upotrebi opojnih droga i psihotropnih supstanci.

 

Izvor: sajt N1
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija