Naslovna Pravo Usvojeni predlozi izmena i dopuna Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o...

Usvojeni predlozi izmena i dopuna Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o visokom obrazovanju

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zaključak kojim se utvrđuje da je Amber Alert sistem, odnosno prenošenje obaveštenja o prijavi nestanka maloletnog lica putem elektronske komunikacione mreže, s ciljem hitnog preduzimanja mera i radnji na pronalaženju nestalog maloletnog lica, od značaja za ostvarivanje javnog interesa.

Rešenjem ministra unutrašnjih poslova od 2. februara 2023. godine obrazovan je Tim za uvođenje ovog sistema u Srbiju sa zadatkom da izradi Analizu početnog stanja i Plana aktivnosti neophodnih za njegovo aktiviranje.

Tim dokumentom se definišu i kriterijumi za njegovo aktiviranje i izradu procedure, kao i predlog protokola o saradnji između nadležnih institucija u svrhu definisanja prava i obaveza u postupku razmene informacija u slučajevima obaveštavanja o nestanku lica mlađih od 18 godina.

Članovi Vlade usvojili su Odluku o obrazovanju Odbora za organizaciju promocije Republike Srbije kroz projekat „Srpska kuća” na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, što predstavlja izvanrednu platformu za promociju zemlje, sportista, brendova svih vrednosti koje jedna država može prikazati.

Zvanični podaci govore o tome da se na Olimpijskim igrama u Parizu očekuje više od četiri milijarde gledalaca preko raznih platformi, kao i da je u ovom trenutku prodato više od šest miliona karata.

Republika Francuska predstavlja važnog strateškog i ekonomskog partnera Srbiji, ali je ujedno i država sa kojom se neguju prijateljski odnosi koje je potrebno održavati i unapređivati.

Iz pomenutih razloga pokretanje projekta „Srpska kuća“ ,koji će biti realizovan od 26. jula do 11. avgusta 2024. rodine, predstavlja dobru priliku da naša država promoviše svoje kapacitete: privredu, turizam, kulturu, naučna i inovativna dostignuća, investicione potencijale i projekat EXPO Belgrade 2027.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju u cilju unapređenja kvaliteta realizacije učenja kroz rad i pojednostavljivanje postupka uključivanja poslodavaca u dualno obrazovanje.

U pogledu unapređenja kvaliteta realizacije učenja kroz rad, ovaj predlog uvodi obavezu izrade programa realizacije učenja kroz rad, dokumenta na osnovu kojeg će poslodavac da se akredituje, a koji sadrži sve relevantne opise o ostvarivanju ishoda učenja, plana i programa nastave.

Škola i poslodavac će zajednički izrađivati ovaj dokument koji će služiti i u samovrednovanju škole i spoljašnjem vrednovanju kvaliteta rada.

Članovi Vlade usvojili su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju kojim će biti regulisana pitanja koja se odnose na saradnike u nastavi i asistente, kao i na studente koji su upisani do 10. septembra 2005. godine na svim nivoima studija.

Predloženim dopunama biće rešeno pitanje akademskih naziva za studente koji su upisivali osnovne studije po planovima i programima kojima nisu predviđeni ESPB bodovi na ustanovama koje su u trenutku upisa studenata imale rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti, a akreditaciju dobile naknadno.