Дана 25. маја 2018. године, у дану за гласање, народни посланици усвојили су:

    Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности,
    Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама,
    Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова,
    Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају,
    Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
    Закон о путевима,
    Закон о железници,
    Закон о безбедности у железничком саобраћају,
    Закон о интероперабилности железничког система,
    Закон о Централној евиденцији стварних власника,
    Закон о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности,
    Закон о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и
    Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Скупштина Србије усвојила је Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, који предвиђа да продајна цена ових станова неће бити већа од 500 евра по квадрату.

У првој фази реализације пројекта изградње јефтиних станова за припаднике снага безбедности до 2020, чија је вредност процењена на 64,35 милиона евра, како је најављено, биће изграђено укупно 1.578 станова, и то 190 станова у Врању, 188 у Нишу, по 200 у Краљеву и Крагујевцу и по 400 станова у Београду и Новом Саду.

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић изјавила је раније да изградња станова за припаднике снага безбедности може да почне већ крајем августа у три града – Краљево, Врање и Ниш.

Она је образлажући тај закон тада рекла да око 30.000 људи који раде у снагама безбедности немају решено стамбено питање, а да се њих 18.905 у анкети изјаснило да су заинтересовани за станове.

Продајна цена за станове биће максимално 500 евра по квадрату плус ПДВ.

Речено је да ће градња станова утицати на повећање БДП у грађевинарству и упошљавању домаће грађевинске индустрије.

Законом се одређују и услови за будуће купце станова, припаднике служби безбедности.


Усвојене измене Закона о пловидби и лукама

Скупштина Србије усвојила је и Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, којим се уредјује рад шљункара у Србији које послују нелегално.

Закон прописује се рок од шест година да више од 150 нелегалних шљункара буду премештене на званична лучка подручја на Сави, Дунаву и Тиси.

Очекивани ефетки овог закона су да приходи по основу лучких такси и лучких накнада за претовар шљунка и песка износе око 2,2 милиона евра годиншње.

Како се наводи, смањују се трошкови за бродарске компаније и усклађују се с директивама ЕУ.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим
тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Верољуб
Арсић закључио је Пету седницу Првог редовног заседања Народне скупштине
Републике Србије у 2018. години.

 

Извор: сајт Н1 и сајт Народне скупштине
Наслов: Редакција