Skupština Srbije usvojila je Redovni godišnji izveštaj zaštitnika građana za 2018, izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu.

U izveštaju Poverenika je navedeno da je 2018. bila rekordna po obimu rada, budući da je rešeno 14.388 predmeta.

Navedeno je i da se pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji koristi u velikoj meri, ali se i dalje u velikom obimu teško ostvaruje bez intervencije Poverenika o čemu svedoči veliki broj izjavljenih žalbi i drugih obraćanja građana odnosno 4.842. Navedeno je i da se povećava broj slučajeva u kojima informacije ostaju uskraćene čak i nakon izjavljivanja žalbe i donošenja obavezujuće odluke.

Skupština je usvojila i izveštaj Zaštitnika građana u kom je navedeno da se tokom 2018. godine toj instituciji obratilo više od 9.000 građana, a primljeno je i oko 3.400 pritužbi u kojima su ukazivali na povrede svojih prava.

Najveći broj protužbi građana u 2018. godini odnosio se na rad predstavnika izvršne vlasti, posebno ministarstava, oko 20 odsto svih pritužbi.

Zaštitnik građana tokom prošle godine je uputio 297 preporuka organima uprave. Od ukupnog broja upućenih preporuka, najveći broj tj. 144 odnosi se na rodnu ravnopravnost.

Skupština je usvojila i izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije, odnosno Izveštaj za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije od 2013. do 2018. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje koji je agencija podnela, a sa prdlogom zaključaka nadleđnog skupstinskog odora.

U izveštaju je navedeno da više od 90 odsto državnih organa ispunjava preporuke agencije, a kada je reč o sukobu interesa ili duplim funkcijama navedeno je i da je agencija u 2018. godini podnela 16 prijava zbog sumnje da državni funkcioneri nisu prijavili kompletnu imovinu.

Izvor: sajt N1
Naslov: Redakcija