Skupština Srbije usvojila je danas budžet za 2019. godinu kojim su predviđeni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara, a rashodi 1.269,1 milijardu, tako da će deficit biti 22,9 milijardi, što je 0,4 odsto očekivanog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžet je projektovan na osnovu procene da će rast BDP-a dogodine biti 3,5 odsto, a da će inflacija iznositi 2,3 odsto.

U budžetu je predviđen novac za povećanje plata u javnom sektoru od sedam do 12 odsto, tako da će ukupan fond za plate na svim nivoima vlasti dogodine za 33 milijarde biti veći nego ove godine, dok će za penzije izdvajanja iz budžeta i PIO fonda biti veća za 35 milijardi dinara.

Za kapitalne investicije predviđeno je 165,5 milijardi dinara, što je 30 odsto više nego u ovoj godini.

Skupština Srbije usvojila je i set poreskih zakona.

Izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu

Među njima su izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu koje donose ujednačaniju primenu poreskih propisa, jačanje pravne sigurnosti, adektavnije oporezivanje imovine shodno ekonomskoj moći, težnju da se poreskim merama destimuliše gradnja bez propisane dozvole, kao i nepoštovanje rokova za izgradnju.

Ministar finansija Siniša Mali objasnio je ranije da će izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu uticati i na povećanje ekonomičnosti postupka podnošenja poreskih prijava.

Izmene i dopune Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata kod pojednih korisnika javnih sredstava

Mali je naveo da se izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata kod pojednih korisnika javnih sredstava osnovica umanjuje za pet odsto od 1. januara 2019.godine.

Carinski zakon

Predlog carinskog zakona je važan zbog otvaranja Poglavlja 29 (carinska unija) u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je Mali i naveo da je ključna zimena što će se, kako kaže, komunikacija između carine i privatnog sektora ubuduće obavljati elektronski.

I deklaracije će se takođe podnositi elektronski, rekao je Mali, navodeći da je plan da to bude završeno do 2020. godine.

Zakon o carinskoj službi

S druge strane, Predlog zakona o carinskoh službi će regulisati delokrug rada i organizaciju Uprave carina, kao i ovlašćenja carinskih službenika.

Izmene i dopune Zakona o javnoj svojini

Mali je govorio i o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini koji omoguća da se društva kapitala osnovana po zakonu o inovacionoj delatnosti, a čiji je jedan od osnivača Srbija, AP Vojvodina ili lokalne samouprave mogu koristiti i upravljati nepokretnostima u javnoj svojini, kao i da te nepokretnosti mogu dati u zakup strat ap društvima osnovanih po zakonu o inovacionoj delatnosti.

Kako je rekao, na taj način se daje infrastrukturna podrška inovacionim delatnostima.

Izmene Zakona o republičkim administrativnim taksama

Izmene zakona o republičkim administrativnim taksama za cilj imaju usaglašavanje sa zakonom o deviznom poslovanju, rekao je Mali.

Izmene i dopune Zakona o igrama na sreću, izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Ministar finansija je govoreći o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji najavio osnivanje Uprave za igre na sreću kao organa u sastavu tog ministarstva.

Izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine

Izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju redefinisani su rokovi za utvrđivanje ukupne osnovice koja se može znati tek pošto se donese veći broj rešenja o pravu na obeštećenje u postupku restitucije.

Izmene Zakona o duvanu

Cilj izmena Zakona o duvanu je suzbianje nelegalne proizvodnje I prometa duvana i duvanskih proizvoda, rekao je Mali i dodao da je neophodno što pre uspostaviti efikasniju kontrolu na tržištu duvana i duvanskih proizvoda.

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica pruža se podrška razvoju privrede, rekao je Mali.

Izvor: sajt Večernjih novosti
i sajt b92.
Naslov: Redakcija