Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 28. juna 2018. godine:

1. Zakon o ratnim memorijalima;
2. Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima;
3. Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca;
4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti;
5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom;
6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca;
7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica;
8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova;
9. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti;
10. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji;
11. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju;
12. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja.