Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o akcizama, izmene i dopune Zakona o ličnoj karti i Zakon o zaštiti poslovne tajne.

Izmenama Zakona o akcizama stvaraju se preduslovi za otvaranje klastera 3 u pregovaračkoj poziciji sa Evropskom unijom i harmonizuje se akcizna politika Srbije kada su jaka alkoholna pića u pitanju sa akciznom politikom EU.

U Srbiji se do sada akcizna politika definisala na osnovu vrste proizvoda, primera radi, da li je rakija od voća, grožđa ili žitarica i na osnovu toga je određivana visina akcize, dok se u EU ona definiše na osnovu jednog hektolitra na temperaturi od 20 stepeni bez obzira na vrstu gotovog priozvoda.

Akciza na pivo i ostala niskoalkoholna pića će ostati nepromenjena.

Izmenama Zakona o ličnoj karti predviđeno je da građani u slučaju nestanka tog dokumenta neće morati da oglašavaju u Službenom glasniku već će to činiti MUP na zvaničnoj web stranici.

Druga novina se odnosi na upisivanje u čip lične karte, sertfikata za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu.

Takođe, u obrazac lične karte se dodaje i adresa prebivališta.

Zakon o zaštiti poslovne tajne precizira se koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu poslovna tajna, preciziraju se slučajevi u kojim se pribavljanje poslovne tajne smatra zakonitim, a koje nezakonitim.

Pribavljanje poslovne tajne neće se smatrati nezakonitim i to otkrivanjem poslovne tajne od strane novinara pod uslovom da je novinar to učinio u cilju obaveštavanja javnosti o pitanjima koja su od javnog značaja.

Neće se smatrati nezakonitim otkrivanje tajne od strane uzbunjivača ako u javnom interesu otkrivaju nezakonite aktivnosti.

Izvor: sajt B92
Naslov: Redakcija