Skupština Srbije usvojila je večeras Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini kojim se prenose ovlašćenja za merenje i kontrolu buke u ugostiteljskim objektima na komunalnu miliciju.

Novim zakonom će svaki komunalni milicionar biti ovlašćen da reaguje na licu mesta, jer će imati taj uređaj za merenje nivoa buke, takozvani fonometar, i moći će da upozorava, ali i da oduzme sredstva sa kojih se emituje muzika, ali i da zabrani rad objekta.

Zakon o zaštiti od buke predviđa uspostavljanje jedinstvenog sistema i utvrđivanje mere zaštite kako bi se smanjili štetni efekti buke na zdravlje ljudi, utvrdile granične vrednosti i javnosti obezbedio pristup tim informacijama.

Novčanom kaznom od 200.000 dinara komunalni milicionar kazniće za prekršaj ugostitelja ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti. Ukoliko ponovi prekršaj kazna je od 500.000 do 1.000.000 dinara.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović rekla je u raspravi da se zakon usklađuje sa direktovom Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanja bukom u životnoj sredini.

Ona je dodala da je zakonom preciznije definisano šta je buka u životnoj sredini, te da je prosirenja lista izvora buke, kao i nadležnih organa za izradu straetških karata buke i akcionih planova.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija