Скупштина Србије усвојила је Закон о странцима којим се детаљније и прецизније регулише област легалних миграција, услови и начин аплицирања за визу Србије у иностранству, поступак провере по поднетом захтеву, као и одбијање захтева за визу и одбијање странаца за улазак у Србију.

Први пут у одредбе Закона о странцима уводи и БИА, која врши безбедносне провере странаца кроз њихове евиденције ради утврђивања непостојања или постојања неприхватљивог ризика по безбедност Србије и грађана у случају уласка и боравка странаца у Србији.

Уведени су нови институти који се односе на проверу услова за издавање визе странцу и процене ризика, где БИА, Министарство спољних послова и МУП врше теренске и безбедносне провере по захтеву за визу.

 

Извор: сајт РТВ-а