Skupština Srbije usvojila je Zakon o strancima kojim se detaljnije i preciznije reguliše oblast legalnih migracija, uslovi i način apliciranja za vizu Srbije u inostranstvu, postupak provere po podnetom zahtevu, kao i odbijanje zahteva za vizu i odbijanje stranaca za ulazak u Srbiju.

Prvi put u odredbe Zakona o strancima uvodi i BIA, koja vrši bezbednosne provere stranaca kroz njihove evidencije radi utvrđivanja nepostojanja ili postojanja neprihvatljivog rizika po bezbednost Srbije i građana u slučaju ulaska i boravka stranaca u Srbiji.

Uvedeni su novi instituti koji se odnose na proveru uslova za izdavanje vize strancu i procene rizika, gde BIA, Ministarstvo spoljnih poslova i MUP vrše terenske i bezbednosne provere po zahtevu za vizu.

 

Izvor: sajt RTV-a