Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o sprečavanju korupcije kojim se proširuju nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije i njena nezavisnost i finansijska samostalnost.

Nova zakonska rešenja daju prava Agenciji da u svakom trenutku može da ima uvid u račune funkcionera koji, stupajući na dužnost, moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu svojih supružnka, dece, roditelja, braća i sestara.

Agencija ima pravo na uvid u bankarske račune funkcionera, a za ostala lica i povezana lica, ako postoji sumnja, potrebna je njihova saglasnost.

Agencija će imati šira ovlašćenja, odnosno obavezu da postupa po anonimnim prijavama, što pre nije bilo moguće. Vrlo je jasno precizirano da funkcioner mora da odvoji svoje postupanje kao predstavnik organa javne vlasti od političke kampanje, odnosno da sredstva javne vlasti ne može da koristi u političkoj kampanji. Agencija je ta koja treba da kontroliše da li funkcioner to zloupotrebljava.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija