Kada je u pitanju
Predlog zakona o opštem upravnom postupku, koji su poslanici takođe
usvojili danas, predložena rešenja podrazumevaju da državni organi i
organi lokalne samouprave više neće od građana moći da traže da donose
dokumenta iz službenih evidencija, kao što su uverenja i razni izvodi,
jer će tu obavezu imati organi i to po službenoj dužnosti. Građani će,
kada zakon bude usvojen, biti oslobođeni plaćanja takse za te podatke,
čime štede i vreme i novac. Usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o
teritorijalnoj organizaciji Srbije Vršac, Kikinda i Pirot dobili su
status grada.

Izvor: Blic