Народна скупштина Републике Србије усвојила је 5. априла 2018. године Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије који уводи ред у област квалификација и повезује их са тржиштем рада, па ће тако послодавци знати која знања носи која диплома.

Знаће се које квалификације носе одређена знања и шта су тачно на студијама научили менаџери, инжењери… Свако звање ће добити своју шифру, која ће бити усклађена са европским регистром квалификација. Биће формиран савет за НОКС, као и агенција за квалификације и секторска већа. Они ће израђивати стандарде квалификација, да би се формирао регистар НОКС.

НОКС је основа за примену концепта учења током целог живота и од утицаја је на унапређење система образовања Републике Србије, као и на развој појединца.

Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије успоставља се јединствени и интегрисани национални оквир квалификација који обухвата све нивое и врсте квалификација, без обзира на начин стицања и независно од животног доба у коме се квалификације стичу. Савет за НОКС даје препоруке о процесу планирања и развоја људског потенцијала у складу са релевантним јавним политикама у области целоживотног учења, запошљавања, каријерног вођења и саветовања.

Агенције за квалификације обављаће послове обезбеђивања квалитета (израде предлога стандарда квалификација, вођења регистра), док ће је кључна улога секторских већа да кроз партнерством са Агенцијом утврди предлог стандарда квалификација.

Извор: сајт РТВ