Zakon o nacionalnom DNK registru koji je usvojen u parlamentu predviđa uvođenje takvog registra koji će se koristiti u vođenju krivičnog postupka, rasvetljavanju krivičnih dela i utvrđivanju identiteta nestalih ili nepoznatih osoba.

Identifikacija osoba po osnovu DNK veštačenja smatra se najefikasnijom tehnikom u identifikaciji osoba, a nezamenljiva je, prema rečima resornog ministra Nebojše Stefanovića, prilikom rasvetljavanja i dokazivanja nasilničkih krivičnih dela.

Ministar je naveo i da će nacionalni DNK registar u punom kapacitetu biti uspostavljen u roku od dve godine od stupanja zakona na snagu.

Skupština je usvojila i Zakon o evidenciji i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova koji unapređuje sistem vođenja i obrade podataka i evidencije, a u isto vreme obezbeđuje efikasno vođenje postupka zbog kojeg se podaci i obrađuju.

 

Izvor: sajt Blic-a