Скупштина Србије усвојила је Закон о азилу и привременој заштити којим се смањује простор за злоупотребу права на азил и стварају се услови за повећање ефикасности система азила у Србији.

Законом о азилу предвиђено је да азил као право на боравак и заштиту може да се оствари кроз два обила заштите – право на уточиште за избеглицу који је због страха од прогона напустио државу порекла и супсидијарну заштиту за странца који је земљу порекла напустио из неког другог разлога, али би у случају повратка био изложен неправди.

Нови закон треба да омогући да Србија задржи висок ниво у поштовању међународно прихваћених стандарда у области људских права и права тражилаца азила уз истовремено одржавање безбедности свих грађана Србије и поштовање Устава и закона.

Успостављен је механизам за санкционисање злоупотреба права у поступку азила путем прекршајног поступка.

За свако малолетно лице без пратње које се појави у поступку азила закон предвиђа одређивање старатеља који води рачуна о интересима малолетника.

Доношење новог закона усклађеног са Директивама Европске уније значи и остваривање обавеза преузетих у процесу придруживања Европској унији, а које су дефинисане Поглављем 24 Акционог плана.

 

Извор: сајт РТВ-а