U Danu za glasanje, 22. novembra, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o medicinskim sredstvima, Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri / C između Republike Srbije i Evropske investicione banke .

Izvor: sajt Narodne skupštine