Narodna skupština Republike Srbije je, 24. jula 2018. godine, usvojila:

Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola između Republike Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju uz Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primeni garantija u vezi sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, koji je podnela Vlada;
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković i
Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

Izvor: sajt Narodne skupštine

PRIJAVApristup izdanjima
Pravo …
Javnobeležnička komora Srbije – odgovori na pitanja
Usvojen je Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima
Usvojen set zakona iz oblasti zdravstva
Usvojene izmene i dopune Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama
Usvojen je Zakon o presađivanju ljudskih organa