Народна скупштина Републике Србије је, 24. јула 2018. године, усвојила:

    Предлог закона о људским ћелијама и ткивима, који је поднела Влада;
    Предлог закона о пресађивању људских органа, који је поднела Влада;
    Предлог закона о изменама и допунама Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, који је поднела Влада;
    Предлог закона о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја, који је поднела Влада;
    Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
    Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
    Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
    Предлог одлуке о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
    Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднела председник Народне скупштине Маја Гојковић и
    Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Српска напредна странка.

Извор: сајт Народне скупштине