Народна скупштина Републике Србије је 5.4.2017. године, већином гласова народних посланика усвојила:

    Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије,
    Закон о уџбеницима,
    Закон о просветној инспекцији,
    Закон о електронској управи,
    Закон о националној инфраструктури геопросторних података.

 

Извор: сајт Народне скупштине РС