Народна скупштина усвојила је 19. априла 2018. године:

1. Закон о планском систему Републике Србије;

2. Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању;

3. Закон о допунама Закона о рачуноводству;

4. Закон о допуни Закона о ревизији;

5. Закон о изменама и допунама Закона о факторингу;

6. Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу;

7. Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији;

8. Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност;

9. Закон о изменама и допунама Закона о акцизама;

10. Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КфW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк);

11. Закон о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Банца Интеса а.д. Београд, НБГ Банк Малта ЛТД, „АИК Банка“ а.д. Ниш и УниЦредит Банк Србија а.д. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад;

12. Закон о потврђивању Измена и допуна Конвенције о привременом увозу;

13. Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке;

14. Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко – путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој;

15. Закон о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре;

16. Закон о потврђивању Споразума о зајму између КфW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента);

17. Одлуку о избору Савета Државне ревизорске институције, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;

18. Одлуку о избору члана Комисије за хартије од вредности, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;

19. Одлуку о организацији и раду Службе Народне скупштине, који је поднео Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине и

20. Одлуку о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група Социјалдемократска партија Србије.

 

Извор: сајт Народне Скупштине РС