Narodna skupština usvojila je 19. aprila 2018. godine:

1. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije;

2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;

3. Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu;

4. Zakon o dopuni Zakona o reviziji;

5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu;

6. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću;

7. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

8. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

9. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama;

10. Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac – vetropark);

11. Zakon o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka“ a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad;

12. Zakon o potvrđivanju Izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu;

13. Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke;

14. Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko – putničke stanice (TPS) Zemun – faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj;

15. Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore;

16. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta);

17. Odluku o izboru Saveta Državne revizorske institucije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

18. Odluku o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;

19. Odluku o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine i

20. Odluku o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije.

 

Izvor: sajt Narodne Skupštine RS