Vlada Republike Srbije usvojila je 11.7.2019. godine, Program za pojednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir“ za period od 2019. do 2021. godine.

Usvajanje programa je preduslov za sveoubuhvatnu i sistemsku reformu javne uprave u delu koji se odnosi na povećanje efikasnosti u oblasti administrativnih postupaka i unapređenje kvaliteta u pružanju javnih usluga za privredne subjekte.

Usvojenim dokumentom pojednostavljuje se i digizalizuje administrativni postupak koji se odnosi na privredu, čime se postiže sigurnost, transparentnost i predvidivost poslovnog okruženja i smanjuje administrativno opterećenje na privredu.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija