Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj dana 27.1.2015. godine, usvojila Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, čiji je cilj uspostavljanje stabilnog, održivog i funkcionalnog bankarskog sistema Srbije, kao i novog sistema nadležnosti i odgovornosti ključnih institucija u zemlji.

Predloženim rešenjem preciziraju se postupci za rešavanje problema u bankarskom sistemu.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o depozitu i Predlog zakona o Agenciji za osiguranje depozita, kojima će se podići stepen efikasnosti osiguranja depozita i ojačati finansijska stabilnost i zaštita deponenata.