Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 27.1.2015. године, усвојила Предлог закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, чији је циљ успостављање стабилног, одрживог и функционалног банкарског система Србије, као и новог система надлежности и одговорности кључних институција у земљи.

Предложеним решењем прецизирају се поступци за решавање проблема у банкарском систему.

Влада је усвојила и Предлог закона о депозиту и Предлог закона о Агенцији за осигурање депозита, којима ће се подићи степен ефикасности осигурања депозита и ојачати финансијска стабилност и заштита депонената.