На сајту Адвокатске коморе објављено је решење Привредног суда у Београду број 34 П-4952/2016 којим је усвојен предлог Адвокатске коморе Србије и одређена привремена мера Јустиција Системи доо.

Решење Привредног суда у Београду