Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о људским ћелијама и ткивима, који дефинише које здравствене установе могу поднети захтев за обављање послова у тој области, као и услове које банке људских ткива треба да испуњавају.

Нови закон је прописао поједностављење процедуре издавања дозвола здравственим установама за обављање послова из области људских ћелија и ткива, као и успостављање информационог система у поменутој области.

Једна од новина је поједностављивање поступка давања пристанка за примену људских ткива, избегавајући непотребне финансијске трошкове увођењем забране о даривању.

Закон је пружио могућност сваком пунолетном грађанину Србије да забрани у писменом или усменом облику даривање својих ткива, као и могућност чланова породице да то учини у тренутку смрти уколико се умрло лице није за живота изјаснило у вези са тим.

Законом су прецизиране здравствене установе које могу поднети захтев за обављање послова у тој области, услови које банке људских ткива треба да испуњавају, као и регистар давалаца матичних ћелија.

Једна од новина тог закона је поједностављење поступка давања пристанака за примену људских ткива уз избегавање непотребних финансијских трошкова вођења регистра.

Прописано је да се ткиво умрлог за примену код људи може узети искључиво после дијагностификовања и утврђивања смрти на основу медицинских критеријума.

Закон прописује да се ткива са умрле особе могу узети ради примене ако се пунолетан пословно способан давалац пре смрти томе није усмено или писмено успротивио, односно ако се у тренутку смрти томе није изричито успротивио родитељ, супружник, ванбрачни партнер или пунолетно дете умрлог.

Са умрлог малолетника који је током живота био под родитељским старањем дозвољено је узимање ткива уз писмени пристанак оба родитеља, док је за умрлог малолетника без родитељског старања дозвољено узимање ткива на основу сагласности етичког одбора здравствене установе.

По закону, даривање и примање људских ћелија и ткива заснива се на уважавању приоритетних интереса за очување живота и здравља и заштити основних људских права и достојанства даваоца и примаоца.

Закон налаже да се при добијању људских ћелија и ткива са умрлог даваоца поступа са поштовањем достојанства умрлог и чланова породице, као и да се предузимају све потребне мере како би се повратио спољашњи изглед умрлог даваоца.

Извор: Вебсајт РТС-а
Наслов: Редакција