Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama, koji predviđa osnivanje Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga.

Cilj je da se prati stanje i predlažu mere, pošto je trenutno veliki problem jer ne postoji sistem za prikupljanje podataka o ponudi i potražnji droga u Srbiji.

Izmene Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama se usklađuju sa propisima Evropske unije u procesu brže integracije i harmonizacije zakonodavnih sistema.

Pored harmonizacije sa EU propisima ovim zakonskim rešenjem reguliše se nadležnosti institucija i saradnja u oblasti psihoaktivnih supstanci.

Prema rezultatima Nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije iz 2014. godine – korišćenje psihoaktivnih supstanci i igara na sreću, upotreba ilegalnih droga zabeležena je kod osam odsto od ukupne populacije starosti od 18 do 64 godine, i to 10,8 odsto kod muškaraca, odnosno 5,2 odsto žena sa većom zastupljenošću kod mlađe odrasle populacije od 18 do 34 godine starosti.

Najčešće korišćena ilegalna droga među odraslom populacijom je kanabis, čija je upotreba, bar jednom u toku života zabeležena kod 7,7 odsto ispitanika uzrasta od 18 do 64 godine.

Upotreba drugih ilegalnih droga je vrlo retka, dok je lekove i druge grupe sedativa i hipnotika koristilo 22,4 odsto ispitanika.

Prema istraživanju ESPAD-a (European sćool survey on alcohol and other drugs) sprovedenom 2011. godine među učenicima starosti 16 godina ukupno osam odsto učenika je bar jednom probalo neku od ilegalnih droga.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija