Ustavni sud je na 2. sednici odlučio o 3 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

utvrdio da odredbe člana 262. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019) u delu koji glasi: „Podaci o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu mogu se podneti najkasnije u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ili rešenja iz stava 1. ovog člana.“ nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. (predmet IUz-134/2019)

odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba čl. 30a do 30z, člana 102. st. 1. i 3, člana 110a i čl. 164. do 185. Zakona o vanparničnom postupku („Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon, 55/2014, 6/2015 i 106/2015 – dr. zakon). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 172. Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik RS“, br. 46/95-dr.zakon, 18/05-dr.zakon, 85/12, 45/13-dr.zakon i 55/14), člana 30i Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik RS“, br. 46/95-dr.zakon, 18/05-dr.zakon, 85/12, 45/13-dr.zakon, 55/14 i 6/15) i člana 58. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 55/14). Sud je odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti „Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku“. Sud je odbacio zahtev za „obustavu primene“ odredaba čl. 30a do 30z i člana 164. Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik RS“, br. 46/95-dr.zakon, 18/05-dr.zakon, 85/12, 45/13-dr.zakon, 55/14, 6/15 i 106/15-dr.zakon) i člana 58. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 55/14). (predmet IUz-97/2020)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

– utvrdio da odredba člana 7. stav 1. Pravilnika o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda neophodnih za procenu i likvidaciju šteta broj 18/3-76/1 od 26. septembra 2018. godine, nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odbacio inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 3, 4. i 7. st. 2, 3, 4, 5. i 6. Navedenog Pravilnika. (predmet IUo-91/2019)

Izvor: sajt Ustavnog suda
Naslov: Redakcija