Ustavni sud je prihvatio Predlog
Zaštitnik građana za ocenu ustavnosti člana 4 Odluke o utvrđivanju
svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i
invalidsko osiguranje
i utvrdio da nije u skladu sa Ustavom i
zakonima. Ustavni sud je takođe doneo Rešenje kojim se odlaže objavljivanje
ove Odluke od 21. decembra 2017. godine u „Službenom glasniku Republike
Srbije“ za šest meseci od dana njenog donošenja.

Ovaj Predlog za ocenu ustavnosti Zaštitnik građana je uputio Ustavnom sudu nakon što je PIO fondu uputio preporuku
da ispravi propuste prilikom odlučivanja o zahtevima građana za
ostvarivanje prava na penziju.Naime, odredbom člana 63. Zakona o
socijalnom osiguranju utvrđena je nadležnost Fonda da, u određenim
slučajevima, građanima utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa. Ovo ovlašćenje
Fond PIO je donošenjem Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i
obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, osporenom
odredbom, samovlasno proširio te je i u slučajevima koji nisu bili
Zakonom utvrđeni u okviru njegove nadležnosti, utvrđivao i naplaćivao
dugovanja za doprinose.

Zaštitnik građana pozdravlja ovu odluku
Ustavnog suda i rešenje kojim se njeno objavljivanje odlaže na 6 meseci radi
zakonskog uređivanja eventualne pravne praznine.

Ovakav stav Ustavnog suda predstavlja
dodatno ohrabrenje u dostizanju zajedničkih ciljeva – zaštite prava građana
i javnog interesa, kao i vraćanja postupanja organa uprave u pravne
okvire. Istovremeno Zaštitnik građana poziva fond PIO i nadležno
ministarstvo da u najkraćem roku sprovedu aktivnosti neophodne radi
zakonskog uređivanja otvorenih pitanja u ovoj oblasti koja su od značaja
za zaštitu prava građana i javni interes.

 

Izvor: sajt Zaštitnika građana