Saopštenje sa 7. sednice II Velikog veća, održane 2. jula 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća
I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

– pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nesaglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 14. stav 8. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18). (predmet IUz-247/2018)

– odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 76. stava 2. u delu koji glasi: „u osiguranju zaposlenih i u osiguranju samostalnih delatnosti“, st. 3. i 4. i stava 5. u delu koji glasi: „za korisnike u osiguranju zaposlenih i u osiguranju samostalnih delatnosti“ Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – Odluka US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – Odluka US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – Odluka US i 86/19). (predmet IUz-170/2019)

Saopštenje sa 9. sednice Ustavnog suda, održane 2. jula 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda
I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je

– pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 363. tačka 5) i člana 366. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za: ocenu ustavnosti odredaba člana 5. stav 2, člana 7, člana 8, člana 68. stav 1. tač. 1)-4) i stav 2, člana 69. stav 1. tačka 2), člana 133, člana 134, člana 140. stav 4, člana 156. stav 3, člana 157. druga rečenica stava 1, člana 251. stav 1, člana 296, člana 297. stav 1, člana 298, člana 300. st. 2, 4, 6. i 7, člana 331. stav 5. člana 350. stav 1, člana 357. stav 3, člana 376. stav 2, člana 390. stav 5, člana 395. stav 4. tačka 1), člana 406, člana 443. stav 2, člana 506. stav 3, člana 507. stav 2. i člana 608. i ocenu saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom člana 6. stav 1, člana 10. stav 2, člana 85. stav 4, člana 157. druga rečenica stava 1, člana 296, člana 297. st. 1. i 2, člana 300. st. 1, 2. i 6, člana 301. stav 3, člana 303. stav 3, člana 357. stav 3 i člana 406. stav 1. tač. 1) i 5) navednog Zakonika. (predmet IUz-96/2015)

Izvor: http://www.ustavni.sud.rs/