Kомпанија Инг-Про д.о.о. и
Пословно удружење власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад
заједнички су организовали

ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА АГЕНЦИЈЕ ЗА НЕКРЕТНИНЕ

Мере и процедуре у примени прописа о спречавању прања новца и
финансирања тероризма, са посебним освртом на обавезе АГЕНЦИЈЕ ЗА
НЕКРЕТНИНЕ као обвезника по Закону о спречавању прања новца и
финансирања тероризма

четвртак, 14. септембар 2017. године, од 10.00 до 16.00 часова,
Београд, хотел „Палас”, Топличин венац 23

Програм семинара је био:
9.45–10.00: Регистрација учесника семинара.

10.00–10.05: Поздравна реч

10.05–10.20: Правни оквир за борбу  против прања новца и финансирања тероризма:
– IV Директива ЕУ;
– Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања  тероризм;
– Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

10.20–10.40: Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма:
–  Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података;
–  Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма;
– Обвезници;
– Надзор.

10.40–11.15: Законска регулатива:
– Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
– Смернице за Агенције за некретнине.

11.15–11.30: ПАУЗА (кафа, освежење).

11.30–13.00: Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања
тероризма у пракси од стране Агенције за некретнине, са посебним освртом
на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском
надзору:
–  Интерна документа која доноси Агенција за некретнине;
–  Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика;
– Прихватање клијента;
– Идентификација клијента;
– Индикатори;
– Процена ризика;
– Унутрашња контрола на бази случајног узорка;
– Излазне листе;
– Обавеза редовног образовања;
– Казнене одредбе.

13.00–13.30: Најава примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма
                          од стране Агенције за некретнине преко КЛАУД ПРОГРАМА
                          СПИНИФТ (преко интернета).

13.30–14.15: ПАУЗА ЗА РУЧАК

14.15–15.00: Најава примене Закона о спречавању прања новца и
финансирању тероризма од стране Агенције за некретнине преко КЛАУД
ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета).

15.00–16.00: Завршни део семинара:
– представљање часописа Пословни саветник издавача Инг-Про д.о.о. Београд;
– попуна упитника;
– подела уверења о похађању семинара.

Предавач је био:
Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад