Kompanija Ing-Pro d.o.o. i
Poslovno udruženje vlasnika računovodstvenih agencija UVRA Novi Sad
zajednički su organizovali

JEDNODNEVNI SEMINAR ZA AGENCIJE ZA NEKRETNINE

Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma, sa posebnim osvrtom na obaveze AGENCIJE ZA
NEKRETNINE kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma

četvrtak, 14. septembar 2017. godine, od 10.00 do 16.00 časova,
Beograd, hotel „Palas”, Topličin venac 23

Program seminara je bio:
9.45–10.00: Registracija učesnika seminara.

10.00–10.05: Pozdravna reč

10.05–10.20: Pravni okvir za borbu  protiv pranja novca i finansiranja terorizma:
– IV Direktiva EU;
– Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja  terorizm;
– Akcioni plan sprovođenja nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

10.20–10.40: Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
–  Nadležnost: prikupljanje, analiza i prosleđivanje finansijsko-obaveštajnih podataka;
–  Uloga Uprave u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
– Obveznici;
– Nadzor.

10.40–11.15: Zakonska regulativa:
– Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma;
– Smernice za Agencije za nekretnine.

11.15–11.30: PAUZA (kafa, osveženje).

11.30–13.00: Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja
terorizma u praksi od strane Agencije za nekretnine, sa posebnim osvrtom
na kaznene odredbe i kontrolne liste, shodno Zakonu o inspekcijskom
nadzoru:
–  Interna dokumenta koja donosi Agencija za nekretnine;
–  Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika;
– Prihvatanje klijenta;
– Identifikacija klijenta;
– Indikatori;
– Procena rizika;
– Unutrašnja kontrola na bazi slučajnog uzorka;
– Izlazne liste;
– Obaveza redovnog obrazovanja;
– Kaznene odredbe.

13.00–13.30: Najava primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
                          od strane Agencije za nekretnine preko KLAUD PROGRAMA
                          SPINIFT (preko interneta).

13.30–14.15: PAUZA ZA RUČAK

14.15–15.00: Najava primene Zakona o sprečavanju pranja novca i
finansiranju terorizma od strane Agencije za nekretnine preko KLAUD
PROGRAMA SPINIFT (preko interneta).

15.00–16.00: Završni deo seminara:
– predstavljanje časopisa Poslovni savetnik izdavača Ing-Pro d.o.o. Beograd;
– popuna upitnika;
– podela uverenja o pohađanju seminara.

Predavač je bio:
Jovan Beara, predsednik Poslovnog udruženja UVRA Novi Sad