U sudskoj  praksi se postavilo pitanje da li postoji krivično delo ako je  objekat građen bez građevinske dozvole ali je kasnije doneto rešenje o ozakonjenju.

U presudi Vrhovnog kasacionog suda, Kzz. 1116/18 od 7. 2. 2019 navodi se sledeće:

Naknadno ozakonjenje objekta građenog bez građevinske dozvole, ne predstavlja osnov koji isključuje protivpravnost krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ, ali se može ceniti kao olakšavajuća okolnost na strani okrivljenog, prilikom odmeravanja vrste i visine krivične sankcije koja mu se izriče.

Iz obrazloženja:

Branilac okrivljenog u zahtevu za zaštitu zakonitosti ističe da su pobijane presude donete uz povredu krivičnog zakona iz člana 439. tačka 1. ZKP, jer se u radnjama okrivljenog ne sadrže svi elementi bića krivičnog dela građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ za koje je okrivljeni pravnosnažno oglašen krivim, pošto nedostaje protivrpavnost kao opšti element krivičnog dela, koja je prema stavu branioca, isključena donošenjem rešenja o ozakonjenju predmetnog objekta, građenog bez građevinske dozvole.

Međutim, kako je branilac okrivljenog ovu povredu zakona isticao i u žalbi na pobijanu prvostepenu presudu, a prilikom drugostepenog odlučivanja sud je našao da su ti žalbeni navodi neosnovani i dao jasne i dovoljne razloge da u konkretnom slučaju donošenje rešenja o ozakonjenju objekta građenog bez građevinske dozvole, ne predstavlja osnov koji isključuje protivpravnost, te da se u radnjama okrivljenog stiču svi elementi krivičnog dela iz člana 219a stav 3. u vezi stava 2. KZ za koje je pravnosnažno oglašen krivim – to navedene razloge u svemu kao pravilne prihvata i Vrhovni kasacioni sud, te u smislu odredbe člana 491. stav 2. ZKP na iste i upućuje.

Ovaj sud naglašava da se naknadno ozakonjenje objekta građenog bez građevinske dozvole, može u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja, ceniti kao olakšavajuća okolnost na strani okrivljenog, prilikom odmeravanja vrste i visine krivične sankcije koja mu se izriče.

Sentenca je objavljena u našem izdanju Propisi.net u delu Sudska praksa.

Redakcija