Nijedna firma do sada nije kažnjena za slanje i naplatu preskupih SMS poruka, obično zabavnog sadržaja, u slučaju kada su ih bez znanja građana isporučivali na njihove brojeve mobilnih telefona, pišu Večernje novosti.

Kroz razne igrice, kvizove, lažne pretnje računarskim virusima ove firme „pecaju“ neupućene građane, a sve češće i njihovu decu, bez jasnog isticanja cene i opisa usluga koje nude.

Zakon koji se priprema, ipak, obezbediće nešto bolju zaštitu korisnika mobilnih telefona, jer će na duplo veći račun odmah biti obavešteni.

Nacrtom zakona o elektronskim komunikacijama biće detaljnije uređeni uslovi početka i prestanka pružanja SMS poruka sa dodatom vrednošću (VAS), kako se nazivaju poruke koje se dodatno naplaćuju.

“Propisana je i obaveza operatera da obaveštava pretplatnika u cilju sprečavanja prekomerne potrošnje, kada trenutni iznos zaduženja za tekući mesec bude dvostruko veći od prosečnog iznosa zaduženja za uslugu u prethodna tri meseca”, kažu u Ministarstvu telekomunikacija.

“Na ovaj način će pretplatnici biti obavešteni o povećanom iznosu zaduženja za tekući mesec, i biće u prilici da pravovremeno reaguju”, objašnjavaju oni.

Ministarstvo je ovlašćeno da obavlja inspekcijski nadzor nad radom ovih operatera, prilikom redovnih kontrola i po prijavama RATEL-a i korisnika. Nijednoj takvoj firmi nije zabranjen rad, već su im samo ukinuli pojedine servise na koje su se korisnici žalili.

Ako uslugu nisu naručili, a pritom su je dobili uz „paprenu“ cenu, korisnicima mobilnih telefona preostaje jedino da se žale upravo toj firmi koja im je i napravila ceh. Ili eventualno operateru u čijoj su mreži, koji je u ovom slučaju samo „posrednik“. A tek potom RATEL-u, kao nadležnoj agenciji koja ih kontroliše.

“Nisu sve VAS poruke i ostale usluge sa dodatom vrednošću neželjene. Korisnici imaju najveći problem sa porukama čije primanje se naplaćuje, a čiji prijem korisnici prihvate, često nesvesno, preko računarskih aplikacija, igrica ili lažnih dojava o virusu”, rečeno je u RATEL-u.

“Preporuka je da se broj mobilnog telefona ne dostavlja neoprezno, bez upoznavanja sa uslovima i cenom”, dodaju oni.

RATEL ne vodi statistiku koliko je bilo prigovora građana na ovakve usluge. Poznato je samo da su oni česti, i da, ukoliko se dokaže da usluga nije pravilno oglašena, operater korisniku vraća novac. 

Izvori: sajtovi B92 i Večernje novosti