Preventiva u središtu svih aktivnosti, kontrola rizika, e-inspektor, prikriveni kupac – samo su neke od novina koje donosi izmena zakona o inspekcijskom nadzoru. Kako se očekuje, to bi trebalo da doprinese, između ostalog, boljoj komunikaciji inspekcija i suzbijanju sive ekonomije.

Izmena zakona o inspekcijskom nadzoru tržišnoj inspekciji daje nova ovlašćenja za borbu protiv sive ekonomije. U pitanju je takozvana prikrivena kupovina kojom će tržišni inspektor kao tajni kupac moći da kontroliše. Ta novina posebno je zanimljiva za onlajn kupovinu.

“Sada tržišni inspektor može imati lažni profil preko koga će stupiti u kontakt, može naručiti robu, može snimati kadrove i razgovore koje bi ostvarivao. To sve kasnije može koristiti kao dokaz”, rekao je Goran Macura, načelnik tržišne inspekcije, odeljenje Novi Sad.

Za inspekciju rada novine se pre svega odnose na preventivu i kontrolu rizika. Tako će se inspektori povezati sa privredom, a novina je i regulisanje uticaja kontrolnih lista na same poslodavce.

Brža i jednostavnija kontrola omogućena je i uvođenjem E pisarnice, koja u sklopu Južnobačkog upravnog okruga radi od 2017. godine.

Izvor: sajt RTV-a
Naslov: Redakcija