Станари зграда у Србији имају још месец да изаберу управнике, као и да се региструју. Рок да то учине је 12. децембар. Уколико то сами не ураде, по слову закона добиће принудног управника, али то неће бити учињено одмах.
У многим зградама се увелико одржавају избори за управника, а који ће заменити досадашње председнике Скупштине стамбене зграде. Истовремено, осим избора управника, обавеза стамбене заједнице је и упис у Регистар стамбених заједница а који се налази у оквиру локалних самоуправа. У Србији има око 14.000 зграда, а према последњим подацима до сада се 3.600 уписало у регистар локалних самоуправа, а што је и обавеза по Закону о становању и одржавању зграда.

Локална самоуправа именује принудног управника

Управник може да буде станар зграде или оне могу да закључе уговор са професионалним управником. Они које зграде изаберу из редова својих станара могу тај посао да обављају волонтерски или у договору са станарима да им буде плаћен. У случају да нема договора међу станарима, локална самоуправа је у обавези да именује принудног управника.

Прво инспекцијски надзор, па да станари поново покушају да изаберу управника

Међутим, принудна управа неће бити уведена чим истекне рок за регистровање стамбених заједница и избор управника зграда. Закон о становању најпре прописује инспекцијски надзор. А шта то значи?

– Не можете тек тако увести принудну управу у зграду. Прво ће инспекција изаћи на терен по пријави власника станова, утврдити да ли је зграда регистрована и одредити рок за то. Мислим да ће то онда мотивисати грађане да сами то учине – каже Јованка Атанацковић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Градови и општине по азбучном реду ће додељивати управника

Градови и општине ће на својој територији по азбучном редоследу додељивати принудног управника, а ако га нема, обратиће се најближој локалној самоуправи. Такође, дужност локалне самоуправе је, како каже Атанацковић је и да пропише висину новчане надокнаде за принудну управу.

Принудна управа може трајати и траје само онолико колико је станарима потребно да се договоре.

Само са лиценцом може да се обавља посао управника, па и принудног

Иначе увелико трају обуке за будуће управнике и до сада их је њих 800 прошло, док је лиценцу добило 400 управника. И док обуке нису обавезне, лиценца за обављање овог посла – јесте.

– У Привредној комори Србије 29. новембра биће одржан писани испит за добијање лиценце. Очекује се још један испитни рок у децембру, а како би се повећао број професионалних управника, који једини и могу да буду принудни управници зграда – истиче Мирјана Ковачевић, директор Центра за едукацију Привредне коморе Србије.

 

Извор: сајт Блиц-а