800×600

<<

Prema odredbama Zakona o finansiranju lokalne
samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014,
95/2015, 83/2016 i 104/2016 – dr. Zakon
u daljem tekstu: Zakon), lokalne komunalne takse su izvorni
prihodi čiju stopu, odnosno način i merila za utvrđivanje visine iznosa na svojoj
teritoriji, utvrđuju jedinice lokalne samouprave, pri čemu se Zakonom može utvrditi
najviši i najniži iznos takse.

Članom 15. Zakona propisana je mogućnost
uvođenja lokalne komunalne takse, između ostalog, i za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila
i mašina,
a prema članu 15v Zakona, najviši iznosi lokalne komunalne takse za
ove namene usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena. Prilikom
usklađivanja najviših iznosa ove lokalne komunalne takse, osnovice za usklađivanje
su poslednji objavljeni usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse. Na predlog
ministarstva nadležnog za poslove finansija, Vlada objavljuje usklađene najviše iznose
lokalne komunalne takse za držanje
motornih
drumskih
i
priključnih
vozila, osim
poljoprivrednih
vozila
i
mašina, koji
se primenjuju od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
Republike Srbije”.

Na osnovu ovog zakonskog ovlašćenja Vlada
je u „Službenom glasniku RS, broj 96/2017 od 27. 10. 2017. godine, objavila
USKLAĐENE NAJVIŠEIZNOSE lokalne komunalne takse za držanje
motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina. Ovi
najviši iznosi
usklađeni su godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod
za statistiku, za period od 1. oktobra 2016. godine do 30. septembra 2017. godine,
tako da glase:

 

usklađeni
iznos u dinarima do

1) za
teretna vozila

 

– za
kamione do 2 t nosivosti

1.690

– za kamione od 2 t do 5 t nosivosti

2.250

– za kamione od 5 t do 12 t nosivosti

3.940

– za kamione preko 12 t nosivosti

5.620

2) za
teretne i radne prikolice (za putničke automobile)

560

3) za
putnička vozila

 

– do
1.150 cm3

560

– preko
1.150 cm3 do 1.300 cm3

1.120

– preko
1.300 cm3 do 1.600 cm3

1.680

– preko
1.600 cm3 do 2.000 cm3

2.250

– preko
2.000 cm3 do 3.000 cm3

3.400

– preko
3.000 cm3

5.620

4) za
motocikle

 

– do
125 cm3

450

– preko
125 cm3 do 250 cm3

670

– preko
250 cm3 do 500 cm3

1.120

– preko
500 cm3 do 1.200 cm3

1.360

– preko
1.200 cm3

1.680

5) za
autobuse i kombi-buseve po registrovanom sedištu

50

6) za
priključna vozila: teretne prikolice, poluprikolice i specijalne teretne prikolice
za prevoz određenih vrsta tereta

 

– 1 t
nosivosti

450

– od
1 t do 5 t nosivosti

780

– od
5 t do 10 t nosivosti

1.070

– od
10 t do 12 t nosivosti

1.470

– nosivosti
preko 12 t

2.250

7) za
vučna vozila (tegljače)

 

– čija
je snaga motora do 66 kilovata

1.680

– čija
je snaga motora od 66 do 96
kilovata

2.250

– čija
je snaga motora od 96 do 132 kilovata

2.830

– čija
je snaga motora od 132 do 177 kilovata

3.400

– čija
je snaga motora preko 177 kilovata

4.520

8) za
radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave,
radnje i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela

1.120

Navedeni usklađeni najviši iznosi lokalne
komunalne takse primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u
„Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno od1. novembra 2017. godine.
U slučaju da jedinica lokalne samouprave propiše više iznose ove takse od navedenih
propisanih iznosa, primenjivaće se najviši iznosi propisani Zakonom.