Prema odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS”, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016 i 104/2016 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), lokalne komunalne takse su izvorni prihodi čiju stopu, odnosno način i merila za utvrđivanje visine iznosa na svojoj teritoriji, utvrđuju jedinice lokalne samouprave, pri čemu se Zakonom može utvrditi najviši i najniži iznos takse.

Članom 15. Zakona propisana je mogućnost uvođenja lokalne komunalne takse, između ostalog, i za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, a prema članu 15v Zakona, najviši iznosi lokalne komunalne takse za ove namene usklađuju se godišnje, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena. Prilikom usklađivanja najviših iznosa ove lokalne komunalne takse, osnovice za usklađivanje su poslednji objavljeni usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse. Na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija Vlada objavljuje usklađene najviše iznose lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koji se primenjuju od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Na osnovu ovog zakonskog ovlašćenja Vlada je u „Službenom glasniku RS broj89/2018 od 16. 11. 2018. godine objavila USKLAĐENE NAJVIŠEIZNOSE lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina. Ovi najviši iznosi usklađeni su sa godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. oktobra 2017. godine do 30. septembra 2018. godine, tako da glase:

usklađeni iznos u dinarima do
1) za teretna vozila
– za kamione do 2 t nosivosti1.730
– za kamione od 2 t do 5 t nosivosti2.300
– za kamione od 5 t do 12 t nosivosti4.020
– za kamione preko 12 t nosivosti5.740
2) za teretne i radne prikolice (za putničke automobile)570
3) za putnička vozila
– do 1.150 cm3570
– preko 1.150 cm3 do 1.300 cm31.140
– preko 1.300 cm3 do 1.600 cm31.720
– preko 1.600 cm3 do 2.000 cm32.300
– preko 2.000 cm3 do 3.000 cm33.470
– preko 3.000 cm35.740
4) za motocikle
– do 125 cm3460
– preko 125 cm3 do 250 cm3680
– preko 250 cm3 do 500 cm31.140
– preko 500 cm3 do 1.200 cm31.390
– preko 1.200 cm31.720
5) za autobuse i kombi buseve po registrovanom sedištu50
6) za priključna vozila: teretne prikolice, poluprikolice i specijalne teretne prikolice za prevoz određenih vrsta tereta
– 1 t nosivosti460
– od 1 t do 5 t nosivosti800
– od 5 t do 10 t nosivosti1.090
– od 10 t do 12 t nosivosti1.500
– nosivosti preko 12 t2.300
7) za vučna vozila (tegljače)
– čija je snaga motora do 66 kilovata1.720
– čija je snaga motora od 66 do 96 kilovata2.300
– čija je snaga motora od 96 do 132 kilovata2.900
– čija je snaga motora od 132 do 177 kilovata3.470
– čija je snaga motora preko 177 kilovata4.610
8) za radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave, radnje i atestirana specijalizovana vozila za prevoz pčela1.140

Navedeni usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse primenjuju se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno od17. novembra 2018. godine. U slučaju da jedinica lokalne samouprave propiše više iznose ove takse od navedenih propisanih iznosa, primenjivaće se najviši iznosi propisani Zakonom.