800×600

<<

U skladu sa članom 27a stav 4. Zakona o porezima na
upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, 80/2002,
43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 – dr. zakon, 140/2014, 109/2015 i
112/2015 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskih iznosa poreza na
upotrebu, držanje i nošenje dobara. Pri tome:

1) dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje
dobara, propisani Zakonom, za plaćanje poreza za 2018. godinu usklađuju se indeksom
potrošačkih cena koji je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1.
decembra 2016. do 30. novembra 2017. godine; a izuzetno

2) dinarski iznosi poreza na registrovano oružje,
propisani Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i
nošenje dobara („Sl. glasnik RS”, broj 112/15), za plaćanje poreza za 2018. godinu
usklađuju se indeksom potrošačkih cena za period od 1. januara 2017. do 30. novembra
2017. godine.

Pri usklađivanju vrši se zaokruživanje tako što se iznos
do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

U skladu sa ovim zakonskim odredbama Vlada je utvrdila
Usklađene dinarske iznoseporeza na upotrebu, držanje i nošenje dobara,
koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS” br. 119/2017, a primenjuju se od 1. 1.
2018. godine. bold;“>Porez na upotrebu, držanje
i nošenje dobara čine četiri poreska oblika, i to:

– porez na upotrebu motornih vozila,

– porez na upotrebu plovila,

– porez na upotrebu vazduhoplova i

– porez na registrovano oružje.

 

Novi usklađeni iznosi su sledeći:

1. Za putnička vozila  

                                                                                    
u din.

 

usklađeni
iznosi
poreza u dinarima

do 1.150 cm3

1.270

preko 1.150 do 1.300 cm3

2.480

preko 1.300 do 1.600 cm3

5.470

preko 1.600 do 2.000 cm3

11.210

preko 2.000 do 2.500 cm3

55.380

preko 2.500 do 3.000 cm3

112.220

preko 3.000 cm3

231.930

 

2. Za motocikle, odnosno za motocikle sa bočnim sedištem,
odnosno za teške triciklebold;“>

                                                                                     
u din.

 

usklađeni
iznosi
poreza u dinarima

do 125 cm3

1.480

preko 125 do 250 cm3

2.480

preko 250 do 500 cm3

3.730

preko 500 do 750 cm3

7.480

preko 750 do 1.100 cm3

9.150

preko 1.100 cm3

13.080

 

Napomena: Porez se plaća za period
od jedne godine u propisanom iznosu, s tim da se propisani iznos poreza umanjuje
za motorna vozila preko navršenih pet  godina
starosti, i to za:

1) 15% – kod motornih vozila preko pet do osam navršenih
godina starosti;

2) 25% – kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih
godina starosti;

3) 40% – kod motornih vozila preko 10 navršenih godina
starosti,

4) 80% – kod motornih vozila starosti 20 i više godina.

Članom 5. Zakona propisana
su poreska oslobođenja.

 

 3. Iznos poreza za upotrebu plovila, i to:

1) za čamce (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim
pogonom

                                                                                        
u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

do 7,35 kw

3.940

preko 7,35 kw do 22,05 kw

5.880

preko 22,05 kw do 73,60 kw

8.490

preko 73,60 kw do 96,60 kw

13.080

preko 96,60 kw do 220,62 kw

26.160

preko 220,62 kw

39.230

 

2)
za čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom

                                                                                        
u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

do 7,35 kw

6.530

preko 7,35 kw do 22,05 kw

9.150

preko 22,05 kw do 73,60 kw

13.080

preko 73,60 kw do 96,60 kw

19.620

preko 96,60 kw do 220,62 kw

31.410

preko 220,62 kw

47.090

 

3)
za čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom

                                                                                    
    u din.

 

usklađeni
iznosi
poreza u dinarima

od 7,35 kw do 22,05 kw

8.490

preko 22,05 kw do 73,60 kw

14.390

preko 73,60 kw do 96,60 kw

19.620

preko 96,60 kw do 220,62 kw

39.230

preko 220,62 kw

65.390

 

4)
za čamce (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom

                                                                                        
u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

od 7,35 kw do 22,05 kw

15.710

preko 22,05 kw do 73,60 kw

22.230

preko 73,60 kw do 96,60 kw

32.700

preko 96,60 kw do 220,62 kw

48.400

preko 220,62 kw

71.940

 

5)
za čamce (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom

                                                                                        
u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

do 7,35 kw

6.530

preko 7,35 kw do 22,05 kw

9.810

preko 22,05 kw do 73,60 kw

14.390

preko 73,60 kw do 96,60 kw

20.920

preko 96,60 kw do 220,62 kw

30.090

preko 220,62 kw

41.860

 

6)
za čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom

                                                                                        
u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

do 7,35 kw

11.770

preko 7,35 kw do 22,05 kw

20.920

preko 22,05 kw do 73,60 kw

26.160

preko 73,60 kw do 96,60 kw

32.700

preko 96,60 kw do 220,62 kw

41.860

preko 220,62 kw

52.310

 

7)
za čamce (sa kabinom), dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom

                                                               
                         u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

od 7,35 kw do 22,05 kw

23.540

preko 22,05 kw do 73,60 kw

30.090

preko 73,60 kw do 96,60 kw

37.940

preko 96,60 kw do 220,62 kw

47.090

preko 220,62 kw

62.770

 

8)
za brodove i jahte, sa motornim pogonom

                                                                                        
u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

od 7,35 kw do 22,05 kw

65.390

preko 22,05 kw do 73,60 kw

91.560

preko 73,60 kw do 96,60 kw

124.270

preko 96,60 kw do 220,62 kw

156.970

preko 220,62 kw

261.620

 

9)
za plutajuće objekte – ugostiteljske objekte po 1
m2 površine 1.320 din.

Napomena:

Propisana visina poreza
umanjuje se prema starosti plovila preko navršenih pet godina starosti – u propisanom
postotku, i to za:

1) 10% – kod plovila preko pet do osam navršenih godina
starosti;

2) 20% – kod plovila preko osam do 10 navršenih godina
starosti;

3) 30% – kod plovila preko 10 navršenih godina starosti.

Poreska oslobođenja propisana su
za brodove i plutajuće objekte – ugostiteljske objekte, koji obvezniku neposredno
služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti.

 

4.
Za vazduhoplove na motorni pogon

 Sopstveni prevoz                                                
u din.

 

Usklađeni iznosi
poreza u dinarima

veličine do 6 sedišta

1.110.310

preko 6 do 12 sedišta

2.220.650

preko 12 do 20 sedišta

2.775.830

preko 20 sedišta

3.331.000

 

Sportsko,
odnosno amatersko letenje          
u din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

veličine do 4 sedišta

666.210

preko 4 sedišta

1.110.310

 

Propisani iznos poreza
bold;“>umanjuje se za vazduhoplove i letilice preko navršenih pet godina bold;“>starosti, i to za:

1) 10% – kod vazduhoplova preko pet do osam navršenih
godina starosti;

2) 20% – kod vazduhoplova preko osam do 10 navršenih
godina starosti;

3) 30% – kod vazduhoplova preko 10 navršenih godina
starosti.

Porez na upotrebu vazduhoplova ne plaća se na vazduhoplove
na motorni pogon koji se koriste za sport, a vlasništvo su Vazduhoplovnog saveza
Srbije ili njegovih članova (klubova i sportista) koji poseduju potvrdu o članstvu
izdatu od tog saveza.

 

5.
Za registrovano oružje

                                                                                                
U din.

 

usklađeni iznosi
poreza u dinarima

automatsku pušku

13.280

poluautomatsku pušku

5.330

oružje za koje je izdat oružni list za držanje oružja

3.600

oružje za koje je izdat oružni list za držanje i
dozvola za nošenje oružja

17.940

 

Uplatni računi za porez na upotrebu, bold;mso-bidi-font-style:italic;“>držanje i nošenje dobara
su:

1.

840

714511

843

87

porez
na upotrebu motornih vozila

2.

840

714522

843

67

porez
na upotrebu plovila

3.

840

714523

843

74

porez
na upotrebu vazduhoplova

4.

840

714524

843

81

porez
na registrovano oružje