Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi za određena primanja fizičkih lica iz Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 7/18, a stupili su na snagu 1. 2. 2018. godine.
Novi neoporezivi iznosi za konkretna lična primanja slede:
– pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika – do 67.145 din;
– stipendije i krediti učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 11.511 din;
– naknada za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – u mesečnom iznosu do 9.592 din;
– naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva – 5.150 din. u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva;
 – novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, koje ne predstavljaju ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – u iznosu do 12.746 din. godišnje, ostvareno od jednog isplatioca;
– naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.837 din;
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – do iznosa od 2.303 din;
– naknada prevoza na službenom putovanju prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu, drugim propisima odnosno aktima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem jedinica mere pogonskog goriva koje je potrošeno, a najviše do 6.716 din. mesečno;
– solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – do 38.370 din;
– pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – do 9.592 din. godišnje po jednom detetu;
– jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – do 19.183 din. godišnje;
– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji, u skladu sa zakonima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i aktima donetim za sprovođenje zakona, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove – ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja zbirno ne može da bude veći od 5.757 din. mesečno;
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca – u iznosu preko 12.746 din. godišnje, ostvareno od jednog isplatioca.