U petak, 15. marta 2019. godine, održan je sastanak u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi usaglašavanja Predloga posebnog kolektivnog ugovora za državne organe sa primedbama sindikata. Usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, kao i Uredba o izmenama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika dostavljeni su ministarstvima finansija, pravde i rada na zvanično mišljenje.

Predlog PKU za državne organe

Uredba o izmenama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Izvor: sajt Sindikata pravosuđa Srbije
Naslov: Redakcija