Svečana ceremonija potpisivanja i predstavljanja Uputstva za unapređenje i
promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog poravnanja u
postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, održana je 18.
jula 2018. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Državni
pravobranilac, ministar pravde i direktor Pravosudne akademije, doneli
su Uputstvo za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja
vansudskog poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom
roku.

Uputstvo je doneto uz podršku USAID Projekta vladavine prava.

Uputstvo
za unapređenje i promociju postupka zaključenja i izvršenja vansudskog
poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

 

Izvor: sajt Vrhovnog kasacionog suda