Свечана церемонија потписивања и представљања Упутства за унапређење и
промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у
поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, одржана је 18.
јула 2018. године у Врховном касационом суду.

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, Државни
правобранилац, министар правде и директор Правосудне академије, донели
су Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења
вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном
року.

Упутство је донето уз подршку УСАИД Пројекта владавине права.

Упутство
за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског
поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року

 

Извор: сајт Врховног касационог суда