Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen 21.12.2015.
godine u Službenom glasniku RS, čije su odredbe člana 551. stupile na
snagu 29.12.2015. godine, a ostale odredbe treba da stupe na snagu
01.07.2016. godine, sadrži sistemske mere kojima se određuje nadležnost
suda i javnih izvršitelja u postupcima izvršenja i obezbeđenja i propisuju
obaveze izvršnih poverilaca, suda, Komore izvršitelja i javnih izvršitelja
u izvršnim predmetima u kojima dolazi do promene nadležnosti na osnovu
ovog Zakona, sankcioniše propuštanje obaveznog postupanja izvršnih
poverilaca i postupanje u pojedinim predmetima izvršenja na osnovu novog
Zakona, kao i na predmete koji su u toku. U prilogu se nalazi Uputstvo
za sprovođenje istog Zakona i Sporazum o saradnji između Vrhovnog
kasacionog suda i projekta IPA 2012 „Unapređenje efikasnosti pravosuđa u
Republici Srbiji“ od 05.04.2016. godine.

Uputstvo za postupanje po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Preuzimanje