Нови Закон о извршењу и обезбеђењу, који је објављен 21.12.2015.
године у Службеном гласнику РС, чије су одредбе члана 551. ступиле на
снагу 29.12.2015. године, а остале одредбе треба да ступе на снагу
01.07.2016. године, садржи системске мере којима се одређује надлежност
суда и јавних извршитеља у поступцима извршења и обезбеђења и прописују
обавезе извршних поверилаца, суда, Коморе извршитеља и јавних извршитеља
у извршним предметима у којима долази до промене надлежности на основу
овог Закона, санкционише пропуштање обавезног поступања извршних
поверилаца и поступање у појединим предметима извршења на основу новог
Закона, као и на предмете који су у току. У прилогу се налази Упутство
за спровођење истог Закона и Споразум о сарадњи између Врховног
касационог суда и пројекта ИПА 2012 „Унапређење ефикасности правосуђа у
Републици Србији“ од 05.04.2016. године.

Упутство за поступање по Закону о извршењу и обезбеђењу

Преузимање