V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević i ministarka pravde Nela Kuburović potpisali su Uputstvo za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, 10. oktobra 2019. godine na Godišnjem savetovanju sudija Republike Srbije u Vrnjačkoj Banji.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević je istakao da je potpisivanje Uputstva za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nastavak međuinstitucionalne saradnje između Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva i Ministarstva pravde.

„Prepoznata je još jedna mogućnost za saradnju u zajedničkim sistemskim naporima da se postigne veća efikasnost rada sudova, smanji broj nerešenih starih predmeta i skrati trajanje postupka“, rekao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Izrada i izdavanje Uputstva za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju omogućeni su uz podršku projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu” i USAID projekta „Vladavina prava”.

Uputstvo za sprovođenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izvor: sajt Vrhovnog kasacionog suda