У наставку погледајте Упутство за разврставање радних места, Министарства државне управе и локалне самоуправе:

Упутство