Zbog velikog broj upita putnika, čija su putovanja otkazana tokom ove letnje sezone, a koji žele povraćaj novca, dajemo uputstvo za postupanje u slučaju pokretanja sudskog spora.

Dakle, u nedavno objavljenom tekstu, koji se nalazi OVDE, dali smo pregled zakonskih odredbi koje štite prava potrošača u slučaju otkazanog letovanja.

Za dali postupak je bitno da li je putnik otkazao putovanje ili je to uradila agencija, jer prava potrošača u tim slučajevima nisu ista.

U slučaju da putnik otkazuje putovanje, tada se primenjuju odredbe člana 99. Zakona o zaštiti potrošačča (ZZP), prema kojima agencija ima pravo da zadrži manji deo uplaćenog novca.

U slučaju da agencija otkazuje putovanje, primenjuje se član 106. ZZP i tada putnik ima pravo na povraćaj uplaćenog novca u punom iznosu.

Uredba o zamenskim putovanjima, nema snagu da umanji odredbe ZZP, te iako je njom predviđena mogućnost povraćaja novca tek od 2022, to jednostavno nije tačno i prema odredbama ZZP, povraćaj novca mora da se realizuje u kratkom roku nakon otkaza putovanja.

Dalje, Uredba je doneta i odnosi se samo na otkazana putovanja usled posledica korona virusa. Jednostavno, ako putnik otkazuje putovanje, on ne treba da navede korona virus kao razlog, već bilo šta drugo i time agenciji izbija argument Uredbe.

Sumarum gore napisanog: Ako postoji mogućnost, putnik ne treba da otkazuje putovanje, već treba sačeka da ga agencija otkaže. Time stiče pravo na povraćaj punog iznosa novca. Otkazivanje aranžmana treba da ide u pisanoj formi, jer će se to koristiti kao dokaz za sud!

VAŽNO: tokom pisane komunikacije sa agencijom, putnik treba da zatraži dokaz o uplati sredstava hotelu i avio kompaniji, dok u isto vreme može i kod samog hotela i avio prevoznika da proveri da li je agencija vršila rezervaciju ili uplatu na njegovo ime. Posedujemo nekoliko dokaza da agencije lažu putnike da su novac uplatile, a da iz hotela ili avio prevoznika tvrde da uplatu na ime putnika nemaju, ili da hotel uopšte neće raditi, pa čak i da nema važeći ugovor sa tom agencijom!

Sve ovo je jako bitno, jer predstavlja čvrste dokaze za sud, a otvoriće i pitanje nefer postupanja turističkih agencija prema putnicima, te bi moglo naterati državu da ozbiljnije reaguje i zaštiti interes oštećenih građana, kojih prema nekim podacima, ima oko 300.000.

NAPOMENA: Putnici koji su uplatili aranžmane sa tzv premijum uslovima putovanja ili dodatnim osiguranjem od otkaza putovanja (uglavnom kod agencija Kontiki, Travelland i Big blue) su u nešto povoljnjem položaju jer mogu podneti tužbu i protiv osiguravajuće kuće. Potrebno je da se pre toga obrate agenciji i osiguranju sa zahtevom za povraćaj novca, pa ako budu odbijeni, da nastave dalje sa utuživanjem.

Nakon što putnik pribavi sve gore navedeno, može ući u usdski postupak. Prema pravilima potrošačkog spora, sudska taksa se ne plaća za iznose do 500.000 din, a već znamo da postoje advokati koji su voljni da zastupaju putnike ne naplaćujući svoje usluge, odnosno, računajući da će spor izvesno dobiti i svoju naplatu izvršiti od same agencije.

Naša pretpostavka (bez ikakvih garancija) je da bi turističke agencije koje opstanu, već od septembra mogle da pristupe poravnanjima sa putnicima koji su ih tužili, jer smo ubeđeni da im se ne isplati da angažuju advokate da ih brane u sporovima koje izvesno gube (neke već vraćaju novac).

RIZIK: Postoji mogućnost da agencija propadne, i određeni broj njih će svakako prestati da postoji. Pitanje naplate potraživanja će se prebaciti na osiguravajuće kuće, koje su osigurale agencije na iznose do 400.000 evra. Ipak, ti ugovori imaju određeni rok trajanja, pa je pitanje da li će uopšte biti obnavljani. To je neizvesnost koja nas tek očekuje, ali svakako ona nije ništa veća od neizvesnosti prihvatanja zamenskog putovanja, jer na poslednjem primeru Grčke, koja je danas ponovo zatvorila granice za građane Srbije, vidimo da ni zamenska putovanja nemaju veliku izvesnost realizacije.

Zainteresovani za detaljniju pomoć oko pokretanja sudskog postupka, mogu nam se obratiti na office@efektiva.rs ili efektiva.rs@gmail.com