Podsećamo vas da ste u skladu sa članom 181. st. 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19), u obavezi da podatke o vrednosti i vrsti javnih nabavki iz čl. 11. – 21. ovog zakona i to po svakom osnovu za izuzeće posebno, kao i javne nabavke iz člana 27. stav 1. ovog zakona, za 2021. godinu evidentirate i iste objavite najkasnije do 31. januara 2022. godine, a u skladu sa Uputstvom za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona, koje je objavljeno na internet stranici Kancelarije za javne nabavke, kao i uputstvom o načinu evidentiranja i objavljivanja podataka, koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki (link za pristup navedenom uputstvu).

Izvor: Portal javnih nabavki