Uprava za javne nabavke pripremila je Uputstvo ponuđačima u vezi izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, kako bi se zainteresovana lica (potencijalni ponuđači), podnosioci prijava i ponuđači blagovremeno upoznali sa izmenama koje su stupile na snagu 12. avgusta 2015. godine.

Uputstvo možete preuzeti u PDF formatu: