U vezi sa aktuelnim problemom sa korona virusom, tačnije u vezi sa preventivnim merama koje su u funkciji spečavanja njegovog širenja, u nastavku vam dostavljamo instrukcije, preporuke i savete koji trebaju biti dostupni poslodavcima i zaposlenima.
Apelujemo da se svi zaposleni pridržavaju navedenih instrukcija.
Klikom na linkove u nastavku možete preuzeti ove dokumente:

– Uputstvo o merama prevencije i mere zaštite za corona virus – COVID-19

Pravilno pranje ruku