Skupština Advokatske komore Srbije na Prvom redovnom zasedanju održanom 24.09.2022. na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011 i 24/2012 – odluka US), člana 8, 9. i 19. stav 2 tačka 1. Statuta Advokatske komore Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013) donela je:

ZAKLjUČAK

 

1) Skupština Advokatske komore Srbije podržava Odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 950/2022 od 21.09.2022.god. kojom se saopštava javnosti da Ministarstvo pravde nije pozvalo Advokatsku komoru Srbije da imenuje predstavnike u radnim grupama za pripremu pravosudnih zakona i da advokati koje je Ministarstvo imenovalo u ove radne grupe nisu predstavnici advokature.

2) Skupština Advokatske komore Srbije izražava zabrinutost zbog najave Ministarstva pravde da će zbog Odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije broj 950/2022 od 21.09.2022 god obustaviti svaku saradnju sa Advokatskom komorom Srbije, jer je u demokratskom društvu zasnovanom na vladavini prava nezamislivo da resorno ministarstvo isključuje advokatsku profesiju kao funkcionalan deo i korektiv pravosuđa iz učešća u reformskim procesima izmena propisa od značaja za unapređenje pravosudnog sistema i vladavine prava i druga pitanja od interesa za profesionalni i društveni položaj advokata.

3) Skupština Advokatske komore Srbije ovlašćuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije da preduzme sve potrebne mere i aktivnosti kojima se ostvaruje uticaj na procese donošenja i izmenu propisa od značaja za unapređenje pravosudnog sistema i vladavine prava, kao i da donese odluke o vrsti i oblicima neophodnih mera za zaštitu profesionalnih prava i interesa advokata u slučaju obustave svake saradnje Ministarstva pravde sa Advokatske komore Srbije.

Izvor: sajt Advokatske komore Srbije
Naslov: Redakcija