Ministarstvo finansija, na sajtu Efaktura obaveštava korisnike da su vraćene funkcionalnosti vezane za upravljanje korisničkim nalozima u sistemu CRF:

– opoziv korisničkog naloga
– aktivacija opozvanog korisničkog naloga
– izmena ličnih podataka korisničkog naloga
– kreiranje novog korisničkog naloga sa ulogom „lokalni korisnik“ koji sadrži set osnovnih ovlašćenja za rad sa fakturama.

Navedene funkionalnosti su dostupne na javnom testnom i produkcionom okruženju.

Izvor: sajt eFaktura
Naslov: Redakcija