Uprava za javne nabavke, na svom sajtu objavila je Smernice i uputstva. Klikom na linkove u nastavku možete ih preuzeti:

Smernice za primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude

Preuzmite ovde

Smernice za suzbijanje korupcije u ciklusu javne nabavke

Preuzmite ovde

Smernice za pregovaranje – izrađeno uz podršku SIGMA

Preuzmite ovde

Smernice za okvirne sporazume – izrađeno uz podršku SIGMA

Preuzmite ovde

Uputstvo za pregovarački postupak 

Preuzmite ovde

Uputstvo o načinu zaključivanja okvirnih sporazuma 

Preuzmite ovde